20 Απριλίου 2024

1 thought on “Αντιδήμαρχοι: Ορισμός, υποχρεώσεις, αρμοδιότητες -Τι προβλέπει ο νέος νόμος (εγκύκλιος)

Comments are closed.